Cenovnik za 29 Nov 2022

1. RAZGLEDANJE BEOGRADA ( 2,5 - 4 sata )
100 eura
2. RAZGLEDANJE SA REKE ( BRODOM ) ( 2 sata )
60 eura
3. RAZGLEDANJE KALEMEGDANA ( 2 sata )
80 eura
4. POSETA MUZEJU, GALERIJI, SAJMU ( 2 sata )
80 eura
5. CELODNEVNO RAZGLEDANJE
( RAZGLEDANJE, TRANSFER, ASISTENCIJA DO 12 SATI ANGAŽOVANJA )
120 eura
6. EKSKURZIJE BLIZU BEOGRADA ( 8 sati )
120 eura
7. EKSKURZIJE VAN BEOGRADA ( 1 dan )
120 - 150 eura
8. EKSKURZIJE BLIZU BEOGRADA ( 2 dana )
200 eura
9. PUTOVANJA PO SRBIJI – min 3 dana ( po danu )
100 eura
10. ASISTENCIJA NA TRANSFERU U BEOGRADU ( aerodrom-hotel )
40 eura
- ASISTENCIJA NA TRANSFERU VAN BEOGRADA ( pola dana )
50 eura
- ASISTENCIJA NA TRANSFERU VAN BEOGRADA ( 1 dan )
80 eura
- ASISTENCIJA NA TRANSFERU VAN BEOGRADA ( 2 dana )
150 eura